Openingstijden gemeentehuis

Per 1 januari 2021 is het loket Burgerzaken Beemster in het gemeentehuis aan de Rijn Middelburgstraat 1 gesloten.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontact Centrum van Purmerend (0299) 452 452

In het digitale Beemster Loket vindt u informatie over de verschillende producten en diensten van de gemeente.

U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Adres en contact gemeentehuis, bestuur en staf

Grofvuil aanmelden

Klant Contact Centrum Purmerend: (0299) 452 452 of via het formulier Grofvuil aanmelden

Storingsmeldingen

Voor het melden van gemeentelijke rioolstoringen, schade aan wegen, omgewaaide bomen en beschadigingen aan openbare gebouwen tijdens kantooruren contact opnemen met het Klant Contact Centrum Purmerend: (0299) 452 452 of met het formulier Bewonersmelding

Bereikbaarheid gemeentehuis buiten openingstijden

Alleen voor zaken die echt niet tot de volgende openingstijd stadhuis kunnen wachten!

Na 16.00 uur, in het weekend en op vrijdag vanaf 13.00 uur: centraal storingsnummer: (0226) 360 234.