MeerDoen regelingen

Ieder huishouden maakt wel eens extra kosten en iedereen wil wel eens deelnemen aan speciale activiteiten. Wanneer u een laag inkomen heeft is het moeilijk om dit te betalen.

Met verschillende regelingen en door het aanbieden van goedkope activiteiten, ondersteunt de gemeente inwoners met een laag inkomen.

Welke regelingen zijn er?

Wanneer komt u in aanmerking voor de regelingen?

Bijstandsuitkering of laag inkomen

De MeerDoen-regelingen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen en die een gering vermogen hebben.

U heeft een laag inkomen als u een bijstandsuitkering heeft of een inkomen dat daarmee vergelijkbaar is.

Heeft u geen bijstandsuitkering?

Dan maakt team Werk en inkomen een draagkrachtberekening. Dit is een berekening, op basis van uw inkomen en vermogen, waaruit blijkt of u zelf (een gedeelte van) de kosten kunt betalen.

Afhankelijk van het soort aanvraag verstaat de gemeente onder een laag inkomen: een inkomen tot 120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsuitkering.

In de tabel Inkomensgrenzen per maand vindt u deze bedragen terug. Is uw inkomen en uw vermogen lager dan de genoemde bedragen? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding.