Herinrichting Dirk Dekkerstraat en H. Wagenmakerstraat

Toelichting bestrating herstellen

Ontwerp

De gemeente is van plan de bestrating van de Dirk Dekkerstraat en de Hendrik Wagemakerstraat, tussen de Zuiderweg en het Middenpad, te herstellen. Deze gelegenheid grijpen we gelijk aan om de inrichting van de weg te verbeteren en de riolering te vervangen. Het is de bedoeling de weg in te richten als 30 km/u zone.  Het voetpad en de rijweg worden opnieuw bestraat met de bestaande straatstenen en de parkeergelegenheden worden opnieuw ingedeeld en er worden snelheidsremmende plateau’s- en ondergrondse afvalinzamelingslocaties aangelegd. Verder is het de bedoeling om extra bomen te planten en de straatverlichting te vernieuwen.

Vervolgproces maart 2019

Alle reacties zijn verzameld en beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. U kunt in het Ontwerpverantwoording (Pdf) lezen welke besluiten zijn genomen.

Uw reacties hebben we gebundeld in de Meest gestelde vragen.

Bekijk hier de definitieve tekening (Pdf)

Met het definitieve ontwerp gaat de gemeente de uitvoering van de werkzaamheden voorbereiden. Voordat de werkzaamheden starten in het najaar worden de bewoners opnieuw geïnformeerd.

Bewonersbrief juni 2019

Bewonersbrief uitnodiging start werkzaamheden oktober 2019

Presentatie bewonersavond (Pdf) 2.8 Mb

Aangepaste planning van de aannemer (Pdf) 2.3 kB (december 2019)

Bewonersbrief 1 van 20 december 2019

Bewonersbrief 2 van 20 december 2019