Zuidoostbeemster

Op de bestaande kern van Zuidoostbeemster is het bestemmingsplan Zuidoostbeemster I uit 2009 van toepassing. Dit bestemmingsplan legde ook een basis om met uitwerkingsplannen woningbouw mogelijk te maken, maar als gevolg van een uitspraak van de Raad van State gelden de uit te werken woonbestemmingen niet meer. Gevolg hiervan is dat voor die gebieden op het oude bestemmingsplan Zuid-Oost 1971 wordt teruggevallen. Om toch invulling te geven aan de woningbouwtaakstelling wordt per deelgebied een apart bestemmingplan opgesteld vernoemd naar de locatie of straat. Voor de ontwikkeling van enkele inbreidingslocaties zijn op basis van het bestemmingsplan Zuidoostbeemster I enkele uitwerkingsplannen opgesteld.