Zes Beemsterlingen ontvangen Koninklijke onderscheiding

Dit jaar is tijdens de Lintjesregen aan zes Beemsterlingen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De gedecoreerden werden op maandag 26 april 2021 in klein comité ontvangen in de Keyserkerk, waar zij uit handen van burgemeester Karen Heerschop de onderscheiding ontvingen.
 
De gedecoreerden zijn Jan de Groot, Netty-Rutz-Schalk, Gerard Leenstra, Bets de Ridder-Entius, Angélique Timmer-Weisscher en Bert Verkade. Met uitzondering van Jan de Groot zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jan de Groot is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn verdiensten die tot ver buiten de grenzen van Beemster gaan.
 
De heer J. (Jan) de Groot
Sinds 1988 actief als raadpleger over stolpboerderijen, hun ouderdom, ontstaansgeschiedenis en hun bewoners in heel Noord-Holland maar speciaal in Beemster. Vanuit deze activiteit is de heer de Groot jarenlang actief geweest in het Historisch genootschap Beemster en museum Betje Wolff en het Agrarisch museum. Als gastheer bij het Betje Wolff museum heeft hij in de loop der jaren vele bezoekers weten te boeien met zijn uitleg over de onze ten toon gestelde collectie. Op 4 april 1980 is hij toegetreden als bestuurslid van het Historisch Genootschap Jan Adriaensz Leeghwater" het latere Historisch Genootschap Beemster. Gedurende zijn bestuursperiode heeft hij zich ontfermd over het beheer en de administratie van de HGB fotocollectie. Het tot stand komen van het Agrarisch Museum Westerhem is één van zijn belangrijkste activiteiten geweest. Daarnaast is hij tot afgelopen jaar betrokken geweest bij het behouden van de stolp via de Boerderijstichting.
 
Mevrouw A. (Netty) Rutz-Schalk
Mevrouw Rutz-Schalk was van 1995-2003 als vrijwilliger en later als voorzitter van de Missionair Oecumenische Gemeenschap Purmerend actief betrokken. Bij de Protestantse Gemeente Beemster heeft zij diverse functies vervuld: bestuurslid, verzorgen lectorenrooster, eindverantwoordelijk voor het schoolproject in Tanzania, trekker Allerzielenproject, het mede opstellen van beleidsplannen en uitvoering praktische taken. Sinds 2014 is zij voorzitter van Stichting Schuldhulpmaatje. Deze stichting helpt mensen die door financiële schulden in de problemen zijn geraakt. Bij St. Wereldtuin De Johanneshof is zij sinds 2017 voorzitter van het bestuur, is vrijwilliger bij de ontmoetingen en zomertuinprojecten en is taalcoach voor huiswerkbegeleiding van de Wereldtuin MBO-1 groep. In 2021 is zij tevens voor GroenLinks commissielid geworden in Beemster.

De heer G.H.M. (Gerard) Leenstra
Gerard Leenstra is sinds 1978 lid van het bestuur van Gemeenschapsveiling Westbeemster. Daags voor de veiling haalde de heer Leenstra alle koopwaar op bij de bewoners uit zijn wijk en bracht die naar de Kerckhaen, waar de veiling altijd gehouden werd. Sinds 1985 is de heer Leenstra lid van de EHBO, hij heeft zich als vrijwilliger binnen meerdere disciplines van de EHBO-Beemster verdienstelijk gemaakt, waaronder een functíe binnen het bestuur als activiteitencoördinator. Bij de zangvereniging Harmonie Beemster is hij sinds 2000 bestuurslid. In 2004 werd hij lid van de PR-groep en verzorgt hij zijn eigen sponsorlijst. Bij de viering van Beemster 400 jaar heeft de heer Leenstra als lid van de Commissie Buurtvereniging zijn steentje bijgedragen aan de organisatie van diverse evenementen. In 2019 heeft hij mede de Stichting Gemeenschapsveiling Beemster opgericht. De opbrengst van de veilingavond is voor verenigingen en stichtingen in Beemster die projecten aanmelden, om zo de financiële druk te verlichten om een project te realiseren.
 
Mevrouw E.A.M. (Bets) de Ridder - Entius
Sinds 1988 zit mevrouw De Ridder - Entius in het jeugdbestuur en later in het hoofdbestuur van handbalvereniging Break-Out. In het jeugdbestuur verzorgde zij diverse activiteiten. Daarnaast heeft zij ook een jeugdteam begeleid. In 1994 werd zij vrijwilligster bij de afdeling Beemster van De Zonnebloem. Zij is al 26 keer in diverse functies als vrijwilliger mee geweest met de regionale vakantieweken van de Zonnebloem. Op 28 januari 2010 werd zij secretaris, deze functie vervult zij nog steeds. Naast de officiële secretaristaak neemt mevrouw De Ridder - Entius al vele jaren de verantwoording op zich om leuke uitstapjes voor de gasten te regelen, zorgen dat iedereen op een verantwoorde wijze vervoerd kan worden en een uitje heeft zonder zorgen.

Mevrouw A.A.C.M. (Angélique) Timmer-Weisscher
Bij Tennisvereniging Marquette in Heemskerk organiseert mevrouw Timmer-Weisscher al sinds 2002 het “Aardbeientoernooi” voor meer dan 200 kinderen, zij heeft die week de wedstrijdleiding over het hele toernooi en organiseert activiteiten. Sinds 2007 is zij secretaris van de tennisvereniging, naast al het secretariële werk houdt zij zich bezig met gesprekken met de gemeente en omliggende verenigingen en zoekt zij sponsors. Elk jaar helpt ze ook mee met het organiseren van de vrijwilligersbijeenkomst voor alle vrijwilligers van de vereniging. Mevrouw Timmer-Weisscher is initiatiefneemster voor de oprichting van de Kinderuniversiteit in Haarlem. De Kinderuniversiteit Haarlem is een weekendschool voor nieuwsgierige, leergierige kinderen van 10 tot 14 jaar. Het is voor gemotiveerde Haarlemse kinderen die opgroeien in situaties of buurten waardoor hun talenten minder worden aangesproken. Andere activiteiten die zij ontplooit: Bondsgedelegeerde van de KNLTB, verzorgen magazine van voetbalvereniging ADO’20 uit Heemskerk en het verlenen hand- en spandiensten voor de veiling, secretaris bij toneelvereniging Paulus II in Westbeemster.
 
De heer A.C. (Bert) Verkade
Sinds 1997 vervult de heer Verkade diverse functies bij de Protestantse Gemeente Beemster. Zo was hij betrokken bij de zogenaamde zondagsschool op zondagmorgen. Vanuit dit werk is de inzet voor het jaarlijkse Pinksterkamp voortgekomen. In de Keyserkerk in Middenbeemster is hij verantwoordelijk voor het geluid, de camera 's en de beeldschermen. Verenigingen vragen hem daardoor ook regelmatig het geluid bij optredens elders te verzorgen. Hij maakt wekelijks presentaties waar honderden mensen van genieten. Hij is ook verantwoordelijk voor de verwarming en koeling van de Keyserkerk en de Keyserin. De heer Verkade is coördinator van de tuinploeg in Middenbeemster en organiseert kleine en grote klussen die in eigen beheer worden uitgevoerd.