Wonen

De gemeente Beemster is een woon- en werkgemeente met een overwegend landschappelijke inrichting. De zuidoosthoek heeft een meer stedelijke inrichting. Het woningbouwbeleid voor de gemeente is vastgelegd in de Woonvisie Beemster 2008+. Het motto van deze visie is ‘vier vitale dorpen’. In drie hoofdthema’s wordt aandacht besteed aan: een mix van bewoners, een goede woonomgeving en het behoud van het karakter van De Beemster. Het hierin opgenomen woningbouwprogramma omvat voor de periode tot 2020 in de gehele gemeente totaal 925 nieuwbouwwoningen, hoofdzakelijk in Zuidoostbeemster en Middenbeemster. Het programma is vooral gebaseerd op de vraag van de eigen inwoners. Dit betekent extra aandacht voor woningen voor huishoudens van 55 jaar en ouder en voor starters in de koopsector.

Middenbeemster

Het noordoost kwadrant (plan Leeghwater fase 3) in Middenbeemster is bijna gereed. Alle 122 woningen in dit plan zijn opgeleverd. Het bestemmingsplan dat woningbouw mogelijk moet maken in het zuidoost kwadrant (Plan De Keyser) is in de loop van 2009 goedgekeurd. De eerste 240 woningen zullen hier in de periode 2014-2018 worden gebouwd. De gemeente streeft naar het bouwen van nog 240 woningen in dit gebied in de periode na 2020.

Zuidoostbeemster

Al in 1996 heeft de gemeente gekozen voor het opvangen van de woningbehoefte in de kern Zuidoostbeemster. Daarvoor zijn de voetbal- en korfbalvelden verplaatst. Ook het zwembadcomplex is gesloten. In het gedeelte van Zuidoostbeemster tussen de Zuiddijk, de Oostdijk, de A7 en het Noorderpad, zullen tussen 2012 en 2018 ongeveer 540 woningen worden gerealiseerd.
Het woningbouwplan heeft hier de naam De Nieuwe Tuinderij gekregen. Met de verkoop van de eerste woningen en kavels in het westelijk gedeelte van De Nieuwe Tuinderij is medio 2011 gestart. In februari 2012 is de bouw gestart van de eerste 42 woningen. Deze woningen zijn allemaal opgeleverd.

Door de bouw van het multifunctioneel centrum De Boomgaard en de verplaatsing van speeltuin De Spelemei zijn enkele locaties in het dorp voor woningbouw vrij gekomen. In het voormalig schoolgebouw van o.b.s De Bloeiende Perelaar zullen veertien goedkope appartementen worden gerealiseerd en op het voormalig schoolplein zes vrijstaande woningen. De verkoop van dit plan is inmiddels in volle gang. De woningbouwplannen op de oude locaties van Buurthuis Zuidoost en speeltuin De Spelemei moeten nog verder uitgewerkt worden.

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

De woningbouwplannen van de gemeente passen in het provinciale ruimtelijk beleid zoals vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie. In de structuurvisie zijn de woningbouwplannen in Middenbeemster en Zuidoostbeemster opgenomen als bestaand bebouwd gebied.