Werelderfgoed De Beemster nationaal

Het Koninkrijk der Nederlanden telt momenteel negen werelderfgoederen, waarvan acht in Nederland zelf, namelijk de Stelling van Amsterdam (forten), de molens van Kinderdijk, het Wouda Gemaal, het eiland Schokland, het Rietveld-Schröderhuis, droogmakerij De Beemster en recent de Waddenzee en de Grachtengordel van Amsterdam. Het negende werelderfgoed is de binnenstad van Willemstad op Curaçao.

De Nederlandse werelderfgoederen zijn verenigd in de landelijke Stichting Werelderfgoed.nl om gemeenschappelijke belangen te behartigen. Doelstellingen zijn het behoud en beheer van het werelderfgoed, de bevordering van kennis door middel van voorlichting, educatie en toeristische arrangementen. Deze landelijke stichting is ook gesprekspartner en adviseur voor het Rijk en de provincies. Kijk voor meer informatie op www.werelderfgoed.nl