Werelderfgoed De Beemster internationaal

De gemeente Beemster is sinds 2000 lid (member of good standing) van de Organization of World Heritage Cities (kortweg de OWHC). Dit is de internationale organisatie van werelderfgoedsteden. Inmiddels zijn meer dan 300 steden aangesloten bij de OWHC. De OWHC is voornamelijk opgericht en bedoeld om wereldwijd (gemeente)besturen te ondersteunen bij hun taak om het werelderfgoed in stand te houden conform de voorwaarden van de Werelderfgoed Conventie van de UNESCO.
Dat gebeurt door onderlinge kennisuitwisseling en elkaaar op allerlei gebieden te adviseren over toekomstgerichte strategie en ontwikkeling, kennisoverdracht, educatie en behoud van het draagvlak onder de plaatselijke bevolking. Daarvoor worden regelmatig symposia en seminars georganiseerd.

De OWHC kent wereldwijd zeven regio’s: Noordwest-Europa, Centraal- en Oost-Europa, Zuid-Europa en het Mediterrane gebied, Latijns- Amerika en het Caraibisch gebied, Afrika en het Middenoosten, Oost-Afrika en Euro-Azië. Beemster valt onder de regio Noordwest-Europa. Het secretariaat van die regio is gevestigd in de stad Regensburg in Duitsland. www.ovpm.org

Internationale kennisuitwisseling

Voormalig burgemeester H.N.G. Brinkman van Beemster is van 2007 tot en met 22 november 2013 president geweest van de OWHC. Onder zijn bestuuur zijn modernisering en meer transparantie gerealiseerd. Nieuwe generaties en internationale doelgroepen worden beter bereikt omdat de OWHC zich steeds meer richt op participatie en communicatie. De gemeente Beemster stelt zich als lid van de OWHC concreet ten doel om uitwisseling van kennis en ervaring tussen werelderfgoedsteden te bevorderen. Onder meer door de inwoners via internationale educatieve projecten te overtuigen van de unieke culturele waarde die een werelderfgoed in het verleden, het heden en vooral in de toekomst binnen de geschiedenis van de mensheid vertegenwoordigt. Speciale aandacht hierin is de voorlichting aan onze kinderen. Zij zijn immers de toekomstige generatie die straks het beheer van de werelderfgoederen moet overnemen. Daarnaast is de OWHC een belangrijke gesprekspartner van de UNESCO als het gaat om de ontwikkelingen rondom het mondiale werelderfgoed.