Waterlands Archief

Het Waterlands Archief is in 1979 onder de naam Streekarchief Waterland opgericht als centrale archiefbewaarplaats voor de gemeenten en waterschappen in de regio Waterland. De dienst beheert de archieven van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang, alsmede van het (voormalig) Waterschap De Waterlanden en (een deel) van het (voormalig) Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier. Verschillende particuliere instellingen en personen hebben hun materiaal ondergebracht bij het Waterlands Archief. Ook worden verschillende archiefbescheiden van het Rijk, die betrekking hebben op de regio, hier bewaard.

Contact

Wielingenstraat 75, 1441 ZN Purmerend

Telefoon (0299) 41 15 30

Internet: www.waterlandsarchief.nl

Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur