Voorbereidende werkzaamheden voor planten bomen in verband met 409 jaar Beemster

Een bijzonder mooie mijlpaal die in aanloop naar de fusie speciale aandacht verdient. Om deze reden worden er dit najaar maar liefst 409 bomen geplant: één boom voor ieder jaar dat de Beemster bestaat!

Komende weken vinden er diverse grond- en graafwerkzaamheden plaats rondom de dorpskernen van Beemster. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk ter voorbereiding op het planten van bomen. Deze bomen hebben een speciale betekenis voor Beemster, waarover wij binnenkort meer zullen vertellen.