Volmacht - iemand anders laten stemmen

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf stemmen? Laat dan een andere kiezer voor u stemmen met een volmacht. Voor de gemeenteraadsverkiezing kunt u alleen een kiezer uit de gemeenten Purmerend of Beemster machtigen.

Iemand machtigen kan op twee manieren:

 1. via de volmacht op de stempas of
 2. via een schriftelijke volmacht.

De kiezer die voor u mag stemmen mag maximaal 2 volmachten aannemen. Een  volmachtstem moet tegelijkertijd met de eigen stem worden uitgebracht.

1. Volmacht op uw stempas

Dit regelt u gemakkelijk zelf. Op de achterkant van uw stempas kunt u de naam invullen van degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde). Dit heet een onderhandse volmacht. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Purmerend of Beemster woont en ook een stempas voor deze verkiezing heeft ontvangen. U moet de volmacht ondertekenen en de persoon die voor u gaat stemmen ook.  

U kunt zo tot en met de dag van de stemming iemand machtigen om voor u te stemmen. Als u de volmacht weer wilt intrekken, vraagt u aan de gemachtigde uw stempas terug.

De persoon die voor u gaat stemmen moet meenemen naar het stembureau:

 • Uw ingevulde stempas, door u allebei ondertekend.
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Zonder deze kopie mag de persoon niet voor u stemmen. Dit mag ook een foto zijn op een mobiele telefoon of tablet, zolang het stembureau de informatie op uw identiteitsbewijs goed kan lezen;
 • De eigen stempas.
 • Het eigen identiteitsbewijs.

2. Schriftelijke volmacht

Kunt u de volmacht niet op de stempas regelen, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent? Dan kunt u iemand voor u laten stemmen via een schriftelijke volmacht.

 • De persoon die voor u gaat stemmen, moet ook in Purmerend of Beemster wonen en krijgt het volmachtbewijs thuisgestuurd.
 • Deze persoon hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen tijdens het stemmen.
 • Een volmachtstem moet tegelijkertijd met de eigen stem worden uitgebracht.

De schriftelijke volmacht kan worden aangevraagd op 3 manieren:

1. Volmacht aanvragen met DigiD

U kunt tot 19 november 17.00 uur een volmacht aanvragen via DigiD.

2. Volmacht aanvragen per post of mail

Download dan het formulier Schriftelijke volmacht.Pdf  (175 Kb). De persoon die voor u gaat stemmen en uzelf ondertekenen allebei het formulier.

Kunt u het aanvraagformulier niet zelf downloaden of printen? Dan kunnen wij dit formulier naar u opsturen. Bel hiervoor met Bureau Verkiezingen: 0299 - 452 452 of stuur een e-mail naar bureauverkiezingen@purmerend.nl

Stuur uw aanvraag volmacht per mail naar bureauverkiezingen@purmerend.nl of per post naar: Gemeente Purmerend, t.a.v. bureau verkiezingen, Antwoordnummer 55, 1440 VB Purmerend. Hierna ontvangt de gemachtigde het volmachtbewijs en hoeft in dit geval geen kopie van uw identiteitsbewijs in het stembureau te laten zien. De schriftelijke volmacht kunt u niet meer intrekken.

De gemeente moet uw schriftelijke verzoek op zijn laatst 19 november om 17.00 uur hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat de post er soms een paar dagen over doet.

3. Volmacht aanvragen persoonlijk in het stadhuis

U kunt hiervoor bij voorkeur op afspraak terecht in het stadhuis, Purmersteenweg 42 tijdens de openingstijden van de balie burgerzaken:

 • maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur,
 • donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en op
 • vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.  

De laatste datum voor deze aanvraag is vrijdag 19 november, we zijn die dag langer open: van 9.00 tot 17.00 uur.

U vult samen met gemachtigde het formulier in en levert het in bij de gemeente. De gemeente maakt een volmachtbewijs en stuurt het op naar de kiezer die voor u gaat stemmen.