Veel gestelde vragen

 1. Ik wil mijn stal/bedrijf uitbreiden. Welke stappen moet ik doorlopen?
  Eerst kijkt u of uw plannen passen binnen het huidige bestemmingsplan. Op ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen. In onze Vergunningenwinkel vindt u onder bouw en verbouw een handige uitleg.

  Past uw plan niet binnen het bestemmingsplan? Dan heeft u de gemeente nodig om u verder te helpen. Neem dan eerst vrijblijvend contact met ons op. Team vergunningen vertelt u graag welke stappen u moet doorlopen en met welke tijd en kosten u rekening moet houden. U bereikt het team via vergunning@purmerend.nl of (0299) 452 452.
   

 2. Mag ik een bredere extra/tweede dam of brug laten aanleggen?
  Voor een extra of bredere dam of brug kan op basis van beleid worden afgeweken van het bestemmingsplan. Voor een agrarisch bedrijf kan een bredere ontsluiting worden verantwoord aan de hand van een draaicirkeldiagram. Van belang is dat voor een extra dam of brug op grond van bedrijfsinformatie de noodzakelijkheid wordt aangetoond. We gaan het bestemmingsplan actualiseren. Bij de actualisatie kijken we of we ruimte kunnen vinden om bijvoorbeeld bredere dammen of bruggen in het beleid mogelijk te maken.
   
 3. Hoe vraag ik een vergunning aan?
  U kunt via de Vergunningenwinkel een vergunning aanvragen. Passen uw ideeën niet binnen het bestemmingsplan? Of twijfelt u daarover? Neem dan contact op met team vergunningen via vergunning@purmerend.nl of (0299) 452 452.
   
 4. Wanneer is het nieuwe bestemmingsplan buitengebied gereed?
  We gaan het huidige bestemmingsplan actualiseren. (Weef)fouten moeten worden hersteld en nieuwe wet- en regelgeving ingevoegd. En we gaan binnen de kaders van het bestaande beleid ruimte zoeken voor het optimaliseren van agrarische bestemmingen.
   
 5. Wanneer kan ik meepraten over de actualisatie van het bestemmingsplan?
  De participatie start eind van dit jaar. We streven naar vaststelling in de raad in de zomer van 2021. We laten u in november weten, onder andere via de nieuwsbrief, hoe de participatie en procedure van het bestemmingsplan eruit gaat zien.
   
 6. Wat gebeurt er met het bestemmingsplan als de Omgevingswet ingaat?
  Als de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, wordt het bestemmingsplan van rechtswege onderdeel van het omgevingsplan.
   
 7. In Purmerend geldt een jachtverbod, in Beemster niet. Welk effect heeft de fusie op de jacht in Beemster?
  Geen effect. De gemeente heeft hierin geen bevoegdheid, dit ligt bij de provincie.

Ik heb een andere vraag

Heeft u een vraag die hier niet bij staat? Mail dan naar agrarischondernemen@beemster.net.