Stemmen en corona

Vanwege het coronavirus gelden speciale maatregelen. Alle kiezers ontvangen bij hun stempas de gezondheidscheck.

Doe de gezondheidscheck voordat u gaat stemmen

  1. Heeft u een of meer van deze klachten? Hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies
  2. Heeft u een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  3. Heeft u het coronavirus gehad en is dit 7 dagen voor de verkiezingsdag vastgesteld in een laboratorium?
  4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heeft u 10 dagen voor de verkiezingsdag contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
  5. Bent u uit een risicogebied gekomen?

Heeft u één van de vragen met JA beantwoord? Ga dan niet naar een stemlokaal.

U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen.

Als u tot een risicogroep behoort, kunt u ook stemmen op 15 en 16 maart.

In het stembureau

Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezing zo klein mogelijk te maken zijn verschillende maatregelen genomen.

Lees meer over de maatregelen die zijn genomen

Het is toegestaan om te stemmen met een eigen rood potlood of stift.