Spelregels voor hondenbezitters

Het hebben van een hond is gezellig en heeft veel voordelen. Een huisdier geeft plezier en gezelschap. Wandelen met de hond zorgt voor de nodige beweging en sociale contacten. Maar een hond maakt ook gebruik van de openbare ruimte. Er zijn mensen – vooral kinderen – die het eng vinden als een hond los loopt. En als je plotseling in de poep staat, denk je heel anders over die gezellige viervoeters.

De openbare ruimte is voor iedereen. We moeten ons er allemaal prettig voelen.In deze folder vindt u informatie over de regels voor de hondenbezitter. Zo houden we samen het dorp leefbaar en schoon.

Spelregels

Voor hondenbezitters gelden vier belangrijke regels die staan opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (vanaf artikel 2.57).

1. Verplicht opruimen

Hondenpoep blijft een grote ergernis, ook in de Beemster. De begeleider van een hond is verplicht de poep direct op te ruimen. Neem daarom uit voorzorg altijd een zakje mee als u met uw hond naar buiten gaat.

2. Verplicht aanlijnen

Loslopende honden kunnen soms bedreigend overkomen. Ook al is uw hond niet agressief, dan nog kan een ander ervan schrikken. Maar een hond kan zelf ook schrikken en onverwacht gedrag vertonen.
Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan voor het verkeer of voor andere mensen en dieren. Daarom moet u de hond altijd aan de lijn houden.

3. Gevaarlijke honden

Indien het gedrag van uw hond gevaarlijk of hinderlijk is en u neemt daar zelf niet de verantwoording voor kan het college een aanlijngebod of een aanlijn en muilkorfgebod opleggen
voor uw hond. Uw hond dient deze dan te dragen zover hij verblijft of loopt op de openbare weg of op het terrein van een ander.

4. Verboden voor honden

Op plekken waar kinderen spelen (trapveldjes, speeltuintjes) en waar Beemsterlingen recreëren mag uw hond niet komen.

Boete

De meeste hondenbezitters houden zich aan de regels. De gemeente handhaaft op willekeurige tijden op loslopen, vervuiling en gevaarlijke honden. Houdt u zich niet aan de regels, dan loopt u het risico om een bekeuring te krijgen.

Schoon dorp en wijk

Iedereen wil graag een schoon dorp. Als u als hondenbezitter uw verantwoordelijkheid neemt, ziet uw dorp er schoner uit en is het voor iedereen prettig om buiten te zijn.

Voor informatie ga naar Afval Beemster schoon