Risico's in de omgeving

De provincie beheert samen met de Noord-Hollandse gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een risicokaart. De aanleiding voor het maken van deze kaart was onder meer de vuurwerkramp in Enschede. Na die vuurwerkramp is besloten dat de overheid actiever informatie geeft over risicobronnen. Daarbij valt te denken aan opslag en transport van gevaarlijke stoffen, een tunnelongeval, overstromingsgevaar en natuurrampen. De risicokaart geeft Noord-Hollanders inzicht in de risico’s in hun woon- en werkomgeving. Daarnaast is de risicokaart ook bedoeld voor professionele gebruikers. Dit zijn bijvoorbeeld bestuurders en medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, brandweer, ambulance en politie.

De kaart is te vinden op www.risicokaart.nl