Rekenkamercommissie Purmerend-Beemster

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt in zijn controlerende taak. De commissie doet onderzoek naar beleid dat door de gemeente wordt uitgevoerd: is het gevoerde beleid doelmatig en doeltreffend uitgevoerd? Met andere woorden: is gedaan wat men van plan was, met zo min mogelijk middelen ofwel redelijke kosten? Het doel van een onderzoek is om er van te leren voor de toekomst. In een onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie staan daarom aanbevelingen voor de raad.

De rekenkamercommissie is een gezamenlijke commissie van de gemeenten Beemster en Purmerend.

Lees meer over de rekenkamercommissie