Recreatie

De Beemster bevolking is een belangrijke doelgroep van het gemeentelijk cultuurbeleid als het gaat om amateurkunst, evenementen en kunst- en erfgoededucatie. Zonder vrijwilligers zou Beemster niet die activiteiten kunnen bieden die we nu hebben. Daar zijn we ons zeer van bewust. Met elkaar richten we ons op de toekomst, op onze gemeente in een meerjarig perspectief waarbij cultuur een vanzelfsprekende rol speelt.

We streven ernaar nog meer mensen te laten participeren. Tevens willen we Beemster zichtbaar maken, ook buiten onze gemeente. Het werelderfgoed biedt tal van aanknopingspunten, onder meer in samenwerking binnen het project Land van Leeghwater en in het project Des Beemsters. Centraal staat dat we Beemster willen behouden door te ontwikkelen en niet door te conserveren.
Maar ook door onze musea, forten en boerderijen zetten we onszelf meer in de etalage. Erfgoededucatie op school, voor bezoekers, maar ook voor onze eigen inwoners, speelt een grote rol in de komende jaren.