Raadsgriffie

De gemeenteraad wordt bijgestaan door een zelfstandig adviseur, de griffier. Deze functie wordt vervuld door de heer M. Timmerman. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de heer A.B. Visser, loco griffier.

De griffier functioneert onafhankelijk van het college en het ambtelijk apparaat. De griffier ondersteunt en adviseert de raad bij de uitoefening van zijn taak. De griffier vervult het secretariaat van de gemeenteraad, de raadcommissies en het raadspresidium.

Contactgegevens van de griffier

tel. (0299) 68 21 01, e-mail: griffier@beemster.net

Postadres: Gemeenteraad van Beemster, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster