Plakbeleid verkiezingsposters

Folderen

Bij officiële verkiezingen mag worden gefolderd. Het is verplicht weggegooid foldermateriaal in de directe omgeving op te ruimen. Tegen verstoring van de openbare orde/overtreding van wettelijke voorschriften (bijv. discriminerende uitlatingen) wordt opgetreden.

Trotters

Deze dubbelzijdige tijdelijke mobiele billboards worden op diverse locaties in Beemster geplaatst. Politieke groeperingen kunnen contact opnemen met Image Building via verkiezingen@imagebuilding.com over het aanleveren van posters.