Pieter van Huizen

Voornaam: 
Pieter
Tussenvoegsel: 
van
Achternaam: 
Huizen
Voorletters: 
P.A.
Functie: 
Commissielid
Woonplaats: 
Middenbeemster
Email: 
p.a.vanhuizen@ziggo.nl
Politieke partij: 
PvdA/GroenLinks
Nevenfuncties: 

Uit hoofde van het commissielidmaatschap:
Geen

Overige:
Geen

Financiële belangen in ondernemingen en organisaties:
Geen