Overige onderscheidingen

Carnegie Heldenfonds

Als u vindt dat iemand met gevaar voor eigen leven iemand anders heeft gered, een andere heldendaad heeft verricht of een serieuze poging daartoe heeft gedaan, dan kunt u diegene voordragen voor een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds. Voor jongeren geldt dat zij ook kunnen worden beloond wanneer zij zónder gevaar voor eigen leven iemand hebben gered.
Een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds wordt uitgereikt bijvoorbeeld wanneer iemand uit het water of uit een brandend gebouw is gered. De onderscheiding bestaat uit een kristallen herinneringsplaquette of een zilveren/bronzen medaille en een oorkonde. U kunt deze onderscheiding aanvragen via de gemeente of bij Stichting Carnegie Heldenfonds in Den Haag.

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen onderscheidt personen die anderen hebben gered of gereanimeerd in situaties waarin deze personen dreigden te verdrinken of te verstikken. De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen probeert te bevorderen dat burgers inzien dat met kordaat optreden mensen kunnen worden gered. De onderscheiding bestaat uit een medaille, een oorkonde of een ander aandenken. U kunt deze onderscheiding aanvragen bij de gemeente of bij de Maatschappij tot Redding van de Drenkelingen in Amsterdam.