Ontwerp ambtsketen

Op 4 juli 2012 heeft toenmalig burgemeester H.N.G. Brinkman uit handen van de gemeenteraad een nieuwe ambtsketen ontvangen.

Dit gebeurde tijdens een door de gemeenteraad georganiseerde bijzondere raadsvergadering. Het ontwerp was voor de burgemeester tot de officiële overhandiging een verrassing. De penning van de oorspronkelijke ambtsketen is op bijzondere wijze aan de nieuw ontworpen keten bevestigd.

Op initiatief van de gemeenteraad van Beemster is een nieuwe ambtsketen ontworpen. Het ontwerp komt van de Beemster goudsmid Mirjam Golverdingen-de Kock.

Het ontwerp

De inspiratie voor het ontwerp van de ambtsketen komt van de structuur en de opbouw van Droogmakerij De Beemster. Rechte strakke lijnen, de kwadranten, het verschil in N.A.P. in de polder en al die elementen die Beemster in 1999 tot werelderfgoed hebben gemaakt.

Criteria die aan het ontwerp zijn gesteld hadden onder meer betrekking op de uitstraling van de keten en de weerspiegeling van de polder. Verder is een aantal criteria gesteld waaraan op de volgende wijze is voldaan:

De keten wordt ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan ontwikkeld. Dit moet terug te zien zijn. In een inscriptie op de achterzijde van de eerste schakels vanaf de penning is de volgende tekst opgenomen: aan de linkerzijde 1612 en aan de rechterzijde 4 juli 2012.

De penning moet draaibaar worden zodat deze eenvoudig bij gebruik op de goede zijde kan worden gezet. Bij gebruik bij Beemster gelegenheden moet het wapen zichtbaar zijn. Als de burgemeester optreedt als vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin, moet het Nederlandse wapen zichtbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij uitreiking van Koninklijke onderscheidingen. Aan deze voorwaarde is voldaan door de penning ‘los’  te plaatsen in een grotere penningrand. Door middel van ‘scharnieren’ en vergrendeling is rotatie mogelijk. De nieuwe penningrand is noodzakelijk voor de techniek en verbeeldt de oorspronkelijke vier peilgebieden die voor afstemming van de waterhoogten dienden.

De keten moet een herinnering/aandenken hebben aan vier eeuwen polder. Hieraan is voldaan door in de keten drie afbeeldingen terug te laten komen:

  • In één afbeelding wordt de nadruk gelegd op de verkaveling in kwadranten.
  • In een andere afbeelding wordt de 38 km lange ringdijk aangegeven. Deze is uitgelicht in een reliëf. De verdieping van de binnenvorm van De Beemster geeft aan dat kort na de inpoldering De Beemster sterk inklonk.
  • Het smallere deel van de schakel staat voor al het water dat is verwijderd, maar ook het water dat De Beemster omringt in de ringvaart en de oorspronkelijke wateren die het omgaven, zoals de Schermer, de Starnmeer, de Wormer en de Zuiderzee.

Koninklijk Besluit van 16 november 1852:

Daarin staat:

“De burgemeester draagt de onderscheidingsteekenen wanneer hij voorzit in de vergadering van den Raad; ingeval van brand, of van oproerige beweging, van zamenscholing of andere stoornis der openbare orde zich in het openbaar vertoont;als hij uit krachte van artikel 172 tot 175 van de gemeentewet, of van eenige andere wet persoonlijk in het openbaar bevelen geeft en als hij bij plegtige gelegenheden namens de gemeente opkomt”