Nieuwe huisvestingsverordening voor Beemster

Vanaf 1 januari 2022 gaat er voor de inwoners van Beemster een nieuwe huisvestingsverordening in. In de huisvestingsverordening wijst de gemeente onder andere woonruimte aan waarvoor vergunningen moeten worden aangevraagd als betekent dat de woonfunctie verandert. Als je van één huis twee of meer huizen wilt maken, of als je zelf niet in je huis woont, maar daar wel kamers verhuurt moet je daarvoor vanaf die datum een vergunning aanvragen.

De vraag naar woningen in Beemster is groot: zowel naar koopwoningen als huurwoningen. We zien bijvoorbeeld steeds vaker dat koopwoningen worden gekocht om deze vervolgens te verbouwen tot meerdere kleinere woningen of om de woning kamergewijs te verhuren. Dat is niet in alle situaties wenselijk. Het kan zijn dat die verandering de problemen op de woningmarkt alleen maar vergroot en/of teveel inbreuk maakt op de leefbaarheid in de buurt. Daarom reguleert de gemeente dit door middel van vergunningen. We toetsen de plannen op het effect op de woningvoorraad en op het effect op de leefbaarheid in de straat/buurt.

 

Regels aangevuld

Voorheen kende Beemster alleen voor de sociale huurvoorraad drie verschillende vergunningen. Dit blijft ook zo. Nieuw is:

  • Voor kamergewijze verhuur (dit heet omzetting) is straks ook voor vrijesectorhuur- en koopwoningen een vergunning nodig. Er komt een vierde vergunning bij: ook voor woningvorming heb je straks voor alle woningen een vergunning nodig. Woningvorming betekent van één huis meerdere zelfstandige woningen maken. Deze vergunning is nodig voor alle vrijesectorhuur- en koopwoningen in Beemster.

  • Woningcorporaties hoeven voor hun sociale huurwoningen al deze vergunningen niet (meer) aan te vragen. De gemeente en de woningcorporaties hebben samen aparte afspraken gemaakt. Andere eigenaren van sociale huurwoningen moeten de vergunningen wél aanvragen.

  • In de huisvestingsverordening is ook opgenomen hoe de vergunningaanvraag wordt beoordeeld. Er zijn situaties waarvan we op voorhand weten dat geen vergunning wordt afgegeven, die staan in de verordening. Daarnaast kunnen er met de vergunning eisen worden gesteld aan het plan van de indiener.

  • Als iemand een vergunning heeft gekregen en diegene verkoopt de woning wil dat niet zeggen dat de nieuwe eigenaar zonder meer gebruik kan maken van de ‘oude’ vergunning. De nieuwe eigenaar moet zelf een vergunning aanvragen, zodat ook de plannen van de nieuwe eigenaar getoetst kunnen worden.

 

Krapte op de woningmarkt

Het aanscherpen van de vergunningen is een van de maatregelen die de gemeente introduceert om ongewenste ontwikkelingen op de krappe woningmarkt tegen te gaan. Net als het bouwen van meer huizen en het voeren van een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw.