Monumenten

Beschermd dorpsgezicht

De dorpskern van Middenbeemster is aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Monument bij de NH kerk

Lees meer over het monument

Oorlogsmonumenten

Bekijk het overzicht van oorlogsmonumenten in Beemster.

Provinciaal monument

Het gedeelte van de Stelling van Amsterdam, in Beemster onder andere bestaand uit vijf forten, is een provinciaal monument.

Rijksmonumenten

De gemeente Beemster kent 75 rijksmonumenten, waaronder complexen van monumenten. Voorbeelden zijn boerderij De Eenhoorn en de kerken in Middenbeemster en Westbeemster.

Informatie voor eigenaren van rijksmonumenten is opgenomen in de gids Monumentaal wonen. De gids is gepubliceerd op de website van het restauratiefonds monumenteigenaren

Omgevingsvergunning

Voor het wijzigen van een provinciaal- of rijksmonument of bouwen aan- of bij een monument is altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor het bouwen in het beschermd dorpsgezicht van Middenbeemster.