Middenbeemster en Westbeemster

 

Op 13 augustus 2013 is het bestemmingsplan Middenbeemster en Westbeemster in werking getreden. Dit bestemmingsplan regelt gedetailleerd hoe de gronden van de bestaande kernen mogen worden gebruikt.

Voor het zuidoostelijk deel van Middenbeemster geldt sinds 2009 het bestemmingsplan Vierde kwadrant. De uitwerkings- en wijzigingsplannen De Keyser 1a en1b zijn op dit bestemmingsplan gebaseerd. Beide zijn in 2014 in werking getreden en maken woningbouw mogelijk.