Loket Wmo

 

Advies over wonen, zorg en welzijn

De medewerkers van het Loket Wmo zijn op de hoogte van allerlei activiteiten, voorzieningen en instanties bij u in de buurt en kunnen u hierover informatie en advies geven. Ook voor vragen over kinderen met een beperking kunt u terecht bij het Loket Wmo.

Wmo en de Jeugdwet

U kunt een melding doen bij het Loket Wmo als u een probleem heeft op het gebied van wonen, verplaatsen, vervoer, begeleiding, dagbesteding en/of respijtzorg.

Iedereen die zich meldt met een vraag bij het Loket Wmo krijgt een gesprek. Dit kan telefonisch of in het stadhuis van de gemeente Purmerend, maar meestal vindt het gesprek bij u thuis plaats.

Ondersteuning bij aanvraag

Als u wilt kunt u gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE. Deze ondersteuning is voor u kosteloos. Een medewerker van MEE kijkt samen met u wat u nodig heeft.

MEE kunt u telefonisch bereiken via 020 5127272.

Tijdens het gesprek kijken we eerst wat u zelf kunt en wat uw eigen verantwoordelijkheid is. Vervolgens bespreken we hoe uw eigen omgeving (familie, vrienden, buren) kan helpen. Daarna kijken we naar mogelijkheden voor algemene en collectieve voorzieningen.

Een algemene voorziening is bijvoorbeeld een activiteit in het wijkcentrum waar iedereen aan kan meedoen. Een collectieve voorziening is bijvoorbeeld de scootmobielpool.

Als laatste mogelijkheid om uw probleem op te lossen komt een maatwerkvoorziening aan bod. Een voorbeeld van een maatwerkvoorziening is dagbesteding in een gespecialiseerd dagactiviteitencentrum.

We kiezen voor deze volgorde, omdat we het belangrijk vinden dat alle Beemsterlingen zoveel mogelijk op eigen kracht meedoen in de samenleving. Na het gesprek ontvangt u een gespreksverslag met daarin de samenvatting van wat u met de consulent Wmo besproken heeft. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zal soms een maatwerkvoorziening de beste oplossing blijken.

Loket Wmo kent de volgende maatwerkvoorzieningen:

Bij het Loket Wmo kunt u ook een gehandicaptenparkeerkaart of gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

Mantelzorg - mantelzorgcompliment

Heeft u mantelzorg of geeft u mantelzorg. U kunt als inwoner van Beemster met vragen terecht bij het RSWP.

Laat het weten als u niet tevreden bent

  • Een klacht over een Wmo voorziening of Aanvullend Openbaar Vervoer

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over één van de Wmo voorzieningen of u heeft een klacht over het Aanvullend Openbaar Vervoer.

Dit kunt u doorgeven met dit digitale formulier:

Klacht Wmo voorziening of klacht Aanvullend Openbaar Vervoer.

  • Niet tevreden over een medewerker

Het kan zijn dat u vindt dat een medewerker van het loket u niet goed bejegend heeft. U kunt dit dan schriftelijk kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders.

  • Niet tevreden met besluit op uw aanvraag

Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met het besluit van de gemeente op uw aanvraag (de beschikking). In dat geval schrijft u een bezwaarschrift aan het college van B&W. In een brief geeft u aan waarom u vindt dat het besluit van de gemeente niet juist is. Zorg dat uw bezwaar binnen zes weken na de datum op de beschikking bij de gemeente binnen is. Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden. Lees meer hierover

  • Adviesraad Sociaal Domein

Deze adviesraad voorziet burgemeester en wethouders gevraagd, maar zeker ook ongevraagd, van advies. Denk hierbij vooral aan advies over hoe de gemeente omgaat met de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verstrekking van gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Jeugdzorg. Zie ook hun website.

  • Toezicht op kwaliteit Wmo uitvoering

GGD Amsterdam heeft toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo dienstverlening, Zij bewaakt en beschermt hiermee het publiek belang.Lees meer hierover

Contact

Loket Wmo
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00 uur
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend

Telefoon en e-mail:
(0299) 452 555
loketwmo@purmerend.nl

Beleid en wetgeving

Zie de Verordeningen en regelingen Maatschappelijke zorg en welzijn op Overheid.nl