Land van Leeghwater

Het Land van Leeghwater is een toeristisch samenwerkingsverband tussen de gemeenten Beemster, Graft–De Rijp en Schermer. Land van Leeghwater ontwikkelt en bevordert kwalitatief cultuurhistorisch dag- en verblijfstoerisme binnen het bijna 400 jaar oude en unieke landschap van de drie gemeenten met twee grote droogmakerijen en met als tussenliggende schakel het oude veenweidegebied de Eilandspolder. In het Land van Leeghwater vindt u rust, ruimte en cultuurhistorisch toerisme. Ook geeft het een permanent beeld van de strijd en de overwinning van de mens om van water een hoogwaardig cultuurlandschap te maken waarin ook nu nog steeds gewoond en gewerkt kan worden. Ook stimuleert het samenwerkingsverband het versterken van het sociaal-economische klimaat voor agrariërs en andere ondernemers in het gebied.

Bezoek de website van het Land van Leeghwater voor meer informatie.