Laag Holland

Nationaal Landschap Laag Holland

Onze gemeente valt binnen de grenzen van één van de 20 Nationale Landschappen in Nederland: Laag Holland. Alleen gebieden met zeer bijzondere kwaliteiten op het gebied van landschap, natuur en recreatie komen hiervoor in aanmerking. In 2004 heeft het Rijk het gebied waar de gemeente Beemster zich in bevindt de status van Nationaal Landschap toegekend.

Taken Laag Holland

Binnen de stichting bundelen bestuurders, boeren en natuurbeschermers hun krachten. Gezamenlijk maken zij een vuist voor behoud en versterking van de vele landschappelijke en culturele kwaliteiten. Zij doen dit door te investeren in natuurontwikkeling, het versterken van historische waarden, het verbeteren van de recreatieve voorzieningen en het verstevigen van de positie van de boeren. Iedere partij heeft een eigen rol.

De gemeente ondersteunt al die activiteiten met raad en daad en met geld. Als partner in Laag Holland profiteren wij van de positieve effecten van de projecten. Dus van de verbreding van de landbouw, van de verbeterde recreatievoorzieningen en van de gerestaureerde culturele erfgoederen.

Ieder jaar wordt ‘De Week van Laag Holland’ georganiseerd met volop, veelal gratis, activiteiten om het gebied te ontdekken en te beleven. Meer informatie vindt u op www.laagholland.nl