Kinderraad

Sinds 2012 is er een kinderraad bestaande uit leerlingen van de basisscholen in Beemster.

Deze afvaardiging wordt elk schooljaar via verkiezingen bij de (3) basisscholen gekozen. Per basisschool zijn er 2 afgevaardigden: 1 leerling uit groep 7 en 1 leerling uit groep 8.

De kinderraad komt vier keer per jaar bijeen met als doel om met elkaar te spreken over thema’s die onder de kinderen en/of op school leven.

De gemeentelijke organisatie ondersteunt de kinderraad.