Kinderopvang

Register kinderopvang – kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders.

Kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang. Ook inspectierapporten zijn te raadplegen op die website.

Landelijk Register Kinderopvang