Jaarstukken

Met de jaarstukken kijken we terug in het verleden, verantwoording afleggend over het gepasseerde. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.

In het jaarverslag staat de programmaverantwoording met de bijbehorende paragrafen.  Het jaarverslag bevat onder andere de balans en toelichting, de programmarekening en toelichting en de bijlagen.

Bijlage: