Stemmen in coronatijd

Om de verkiezingen en het stemmen ook in coronatijd goed te laten verlopen, gelden een aantal maatregelen. Hou de informatie op de website goed in de gaten voor de actuele maatregelen en stembureaus voor het actuele overzicht van stembureaus.

Wel mondkapje, geen controle coronatoegangsbewijs/QR code

In stemlokalen, tellocaties en bij de zittingen van het centraal stembureau is het dragen van een mondkapje verplicht. Het stembureau ziet toe op de handhaving van de mondkapjesplicht. Het tonen van een coronatoegangsbewijs is niet nodig. Ook voor het bijwonen van het stemmentellen en de zitting van het centraal stembureau wordt niet om een coronatoegangsbewijs gevraagd. 

1,5 meter afstand: geef elkaar de ruimte

Het advies om anderhalve meter afstand te houden geldt weer. De stembureaus zijn erop uitgekozen en ingericht zodat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Volg de aanwijzingen in het stembureau op. 

Extra hygiënemaatregelen stembureaus

De stembureaus worden extra vaak schoon gemaakt. We volgen hierbij de richtlijnen van Rijksoverheid. Voor deze bijzondere verkiezingen kunt u uw potlood (een echt collectors-item) mee naar huis nemen, die wordt dus niet hergebruikt. Ook zijn er kuchschermen geplaatst voor ieders veiligheid.

Gezondheidsklachten? Machtig iemand om voor u te stemmen

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Ga dan niet zelf stemmen. U kunt een volmacht geven zodat iemand anders voor u kan stemmen

Extra maatregelen voor stembureaumedewerkers

Aan alle stembureauleden en tellers (en eventuele waarnemers in stembureaus met een beperkte toegang) wordt een gezondheidscheck toegestuurd. De voorzitter controleert of stembureauleden en eventuele waarnemers de gezondheidscheck hebben gedaan. Indien een stembureaulid dat niet heeft gedaan, dan neemt de voorzitter de gezondheidscheck alsnog af. Stembureauleden dragen verplicht een chirurgisch mondneusmasker type IIR gedurende de hele zitting in het stemlokaal en tijdens het tellen. De stembureauleden die achter een kuchscherm zitten mogen ook een transparant face shield dragen. Handen worden regelmatig gedesinfecteerd.