Iemand anders voor u laten stemmen - volmacht

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf stemmen?

Dan kunt u het volgende doen:

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Dit kan op twee manieren: via de volmacht op uw stempas, of via een schriftelijke volmacht.

Volmacht op uw stempas

Op de achterkant van uw stempas kunt u de naam invullen van degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde). Dit heet een onderhandse volmacht. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Beemster woont en ook een stempas voor deze verkiezing heeft ontvangen. U moet de volmacht ondertekenen en de persoon die voor u gaat stemmen ook.

U kunt tot en met de dag van de stemming iemand machtigen om voor u te stemmen. Als u de volmacht weer wilt intrekken, vraagt u aan de gemachtigde uw stempas terug.

De persoon die voor u gaat stemmen moet meenemen naar het stembureau:

  • Uw ingevulde stempas, door u allebei ondertekend;
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Zonder deze kopie mag de persoon niet voor u stemmen. Dit mag ook een foto zijn op een mobiele telefoon of tablet, zolang het stembureau de informatie op uw identiteitsbewijs goed kan lezen;
  • Zijn eigen stempas;
  • Zijn eigen identiteitsbewijs.

Let op: Deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn eigen stem. Een persoon mag maximaal 3 volmachtstemmen uitbrengen.

Schriftelijke volmacht

Kunt u de volmacht niet op de stempas regelen, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent? Dan kunt u iemand voor u laten stemmen via een schriftelijke volmacht.

De persoon die voor u gaat stemmen hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen. De persoon die voor u gaat stemmen, krijgt het volmachtbewijs thuisgestuurd. Deze persoon hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen tijdens het stemmen.

Let op: Deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn eigen stem. Een persoon mag maximaal 3 volmachtstemmen uitbrengen.

Met DigiD

De persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vult het formulier Verklaring gemachtigde in. Deze voegt u als bijlage toe tijdens uw aanvraag.

Volmacht regelen met DigiD

U kunt tot 12 maart 17.00 uur een volmacht aanvragen via DigiD.

Per post of mail

U kunt de schriftelijke volmacht ook via de post of e-mail aanvragen. Vul dan het Formulier schriftelijke volmacht in. De persoon die voor u gaat stemmen en uzelf ondertekenen allebei het formulier.

Stuur uw verzoek per mail naar: bureauverkiezingen@purmerend.nl of per post naar: Gemeente Purmerend, t.a.v. bureau verkiezingen, Antwoordnummer 55, 1440 VB Purmerend. Hierna ontvangt de gemachtigde het volmachtbewijs en hoeft in dit geval geen kopie van uw identiteitsbewijs in het stembureau te laten zien. De schriftelijke volmacht kunt u niet meer intrekken.

De gemeente moet uw schriftelijke verzoek op zijn laatst 12 maart om 17.00 uur hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat de post er soms een paar dagen over doet.

Kunt u het aanvraagformulier niet zelf downloaden of printen? Dan kunnen wij deze ook naar u opsturen. Bel hiervoor met Bureau Verkiezingen: 0299 - 452 452 of stuur een e-mail naar bureauverkiezingen@purmerend.nl.