Hermi Welage benoemd als gemeentesecretaris

Hermi Welage wordt gemeentesecretaris en algemeen directeur in Beemster. Ze begint op 1 januari 2020 aan haar nieuwe baan.

Hermi Welage komt over van de gemeente Purmerend waar ze sinds 2006 werkt. Ze heeft daar verschillende functies bekleed waaronder waarnemend gemeentesecretaris en directeur Bedrijfsvoering en Diensten. Momenteel is ze strategisch concernadviseur.
 
Burgemeester Joyce van Beek:

Het college is blij dat Hermi Welage in deze fase van het fusieproces met Purmerend aan de slag gaat als onze gemeentesecretaris. Ze is vanuit haar huidige functie nauw betrokken bij het herindelingsproces Beemster-Purmerend. Hermi Welage kent de organisatie van Beemster al goed en heeft ervaring als waarnemend gemeentesecretaris.

 

Invulling tot fusie

Welage is de opvolger van Leny van Duivenvoorde, die na 31 december haar werkzaamheden neerlegt. Het college van Burgemeester en Wethouders kiest voor een invulling van de functie van gemeentesecretaris voor twee jaar, omdat Beemster per 1 januari 2022 wil fuseren met Purmerend.