Gemeentelijke onderscheidingen

Mensen die een bijzondere verdienste leveren voor de samenleving, kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke- of gemeentelijke onderscheiding. Deze personen moeten dan wel worden voorgedragen. Officieel noemt men dit 'voorstellen'. Iedereen kan iemand anders voorstellen voor een Koninklijke of gemeentelijke onderscheiding. Hoe dat werkt, leest u onder de diverse items. De gemeente Beemster kent een aantal (gemeentelijke) onderscheidingen:

De erepenning

De erepenning wordt toegekend aan personen die zich voor de gemeente en/of voor het maatschappelijk leven in de gemeente bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het toekennen van de erepenning gebeurt door het college van burgemeester en wethouders.

De Beemstertegel

De Beemstertegel wordt sinds 1980 toegekend aan personen die zich bijzonder hebben ingezet voor de Beemster samenleving. De Beemstertegel is een ontwerp van kunstenaar Bob Ernsting en wordt door het college van burgemeester en wethouders toegekend. Als u van mening bent dat iemand in aanmerking komt voor een van deze gemeentelijke onderscheidingen, dan kunt u contact opnemen met de kabinetsmedewerker van de gemeente Beemster, telefoon (0299) 68 21 00.

Voor meer informatie gemeentelijke onderscheidingen

Gemeente Beemster, medewerker kabinetszaken. Mailadres: bestuurszaken@beemster.net

De Beemster vrijwilligersprijs wordt uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie. De Beemster Cultuurprijs en Sportprijs worden gezamenlijk tweejaarlijks uitgereikt.

De Beemster cultuurprijs

De cultuurprijs is bedoeld voor een persoon of organisatie die op cultureel gebied een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje met de titel ‘De ontmoeting’ van de Beemster kunstenares/beeldhouwer Ati Emmerik. Daarnaast ontvangt de winnaar een geldbedrag dat besteed moet worden aan een cultureel doel in Beemster. De leden van de jury worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De jury bestaat uit vijf personen.

Vrijwilligersprijs

De vrijwilligersprijs is in het bijzonder bedoeld voor de grote groep ‘onzichtbare’ vrijwilligers. In de gemeente Beemster wordt veel vrijwilligerswerk verricht. Op allerlei fronten zijn vrijwilligers actief voor mens en maatschappij. Zonder de inzet van deze mensen kunnen verenigingen en stichtingen niet bestaan en zouden veel mensen een broodnodige helpende hand missen. De jury bestaat uit een wethouder en vijf raadsleden. Het gemeentebestuur van Beemster wil op deze manier haar grote waardering voor de vrijwilligers uitspreken.

De Sportpenning

De gemeente Beemster reikt, in samenwerking met de Stichting Beemster Gemeenschap, de sportpenning uit. Dit is een penning die door de wethouder van sportzaken wordt uitgereikt aan een sporter die een aansprekende sportprestatie heeft geleverd. Verenigingen of familieleden kunnen iemand voordragen. De jury bestaat uit leden van De Beemster Gemeenschap, een raadslid en een gemeenteambtenaar. Daarnaast zijn er ook nog andere categorieën: de bijzondere categorie, aanstormend talent en de opmerkelijke categorie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de cultuurprijs, vrijwilligersprijs en de sportprijs: Gemeente Beemster, telefoon (0299) 452 452.