Declaraties college over het jaar 2020

Informatie over ingediende declaraties van het bestuur zijn openbaar en dienen beschikbaar gesteld te worden indien er gevraagd wordt om deze informatie. Deze vraag is in het verleden wel eens gesteld en het zou vaker kunnen voorkomen.
Het college wil graag transparant zijn en stelt deze informatie jaarlijks beschikbaar.

Hieronder het overzicht declaraties college gemeente Beemster. De totalen per wethouder en de burgemeester zijn opgenomen, ingedeeld naar onderdeel tot en met jaar 2020.

Tabel overzicht declaraties college 2020
  Burgem.  Van  Beek Burgem. Heerschop Wethouder Houtenbos Wethouder Butter Wethouder Dings Wethouder Zeeman
Declaraties t/m 2020 uitbetaald via salarisadmin. 2020 en 2021            
kilometervergoeding € 363,48 € 826,90 € 297,96 € 686,03 € 550,94 € 704,61
parkeergeld   € 14,70 € 16,65      
maaltijdvergoeding € 30,00 € 82,00   € 415,05    
             
Declaraties via crediteurenadmin.
taxikosten
          € 400,00
  € 393,48 € 923,60 € 314,61 € 1.101,08 € 550,94 € 1.104,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Declaraties via salarisadmininstratie

Betreft een vergoeding voor zakelijk gemaakte kosten, met privé auto gemaakte kilometers. De vergoedingen zijn uitbetaald bij de maandelijkse salarisbetaling.

Declaraties via crediteurenadministratie

Betreft kosten die geboekt zijn op het product College van B&W.