College

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en zorgt ervoor dat het beleid van de gemeente wordt uitgevoerd. Hierbij wordt het college bijgestaan door de gemeentesecretaris. De algemeen directeur stuurt de ambtelijke organisatie aan. De ambtenaren voeren de besluiten uit van het college en de raad, adviseren hen en geven ondersteuning daar waar dat nodig is.

Het college en de gemeenteraad staan in een zogenaamde duale verhouding tot elkaar. Dit betekent dat de gemeenteraad de beleidskaders aangeeft op grond waarvan het college de gemeente moet besturen. Het college wordt hierbij gecontroleerd door de gemeenteraad. Het college moet verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

Naast het voorbereiden en uitvoeren van de raadsbesluiten ziet zij toe op het algemeen belang en voert zij allerlei wetten uit. Ook de dagelijkse financiële huishouding is de verantwoordelijkheid van het college. Dit doet zij op basis van een jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen begroting. Het college vergadert wekelijks op dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn besloten. De besluiten worden wekelijks op de website gepubliceerd.

De burgemeester is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders als van de gemeenteraad. De burgemeester kan niet door de gemeenteraad worden ontslagen.