Burgerinitiatief

Iedere inwoner van Beemster van 16 jaar of ouder kan een verzoek indienen om een voorstel (een zogeheten burgerinitiatief) op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad te plaatsen. Het verzoek moet door tenminste 50 initiatiefgerechtigden worden ondersteund.

Voorwaarden

Een verzoek bevat ten minste

  • een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief
  • een toelichting
  • personalia en de handtekening van de verzoeker
  • een lijst met de personalia en handtekeningen van tenminste 50 initiatiefgerechtigden

Waarover een burgerinitiatief indienen

Een burgerinitiatief kan bijvoorbeeld worden ingediend voor de realisatie van een speelplek voor kinderen, een sportvoorziening, invoering van een buurtbus enzovoorts. Er gelden bepaalde uitzonderingen. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld onderwerpen als gemeentelijke procedures, de gemeentelijke organisatie en gemeentelijke belastingen en tarieven. Het voorstel moet binnen de verantwoordelijkheid van de raad vallen. Zaken als de hoogte van uitkeringen en asielbeleid vallen bijvoorbeeld onder de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid.

Indienen

U kunt uw burgerinitiatief richten aan: Gemeente Beemster, Griffier, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster.