Bijzondere bomen vastgelegd op bomenlijst

Het college van de gemeente Beemster heeft een nieuwe bomenlijst vastgesteld.

Op de bomenlijst staan beschermde bomen met unieke kenmerken, die zonder ontheffing niet gekapt mogen worden. Het gaat dan om bomen die bij inwoners op eigen grond staan.

Eerder dit jaar heeft de concept-bomenlijst ter inzage gelegen. Er is een aantal zienswijzen ingediend en op basis daarvan is de lijst op bepaalde punten aangepast. Op 12 november 2019 heeft het college de bomenlijst vastgesteld en op 3 december 2019, dit is de dag na publicatie, is de bomenlijst definitief geworden. De bomenlijst is voor iedereen toegankelijk.

Deze is te vinden op https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Beemster/CVDR629901/CVDR629901_1.html en ligt de komende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis in Middenbeemster en het stadhuis in Purmerend.