Bestemmingsplan Buitengebied

De gemeente actualiseert het bestemmingsplan voor het buitengebied van de Beemster. In het bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. Het huidige bestemmingsplan voor het buitengebied van de Beemster is opgesteld in 2012. Dat is vrij recent, maar toch is er aanleiding om het plan al te herzien. Daar gaat de gemeente mee aan de slag. Het is de bedoeling dat het vernieuwde bestemmingsplan klaar is rond de zomer van 2021. De herziening heeft geen gevolgen voor eerder verleende vergunningen of voor bestaande rechten.

Bekijk het ontwerp-bestemmingsplan

U kunt de verschillende onderdelen van het bestemmingsplan zelf vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Hieronder vindt u ook de rechtstreekse links naar de pagina's met documenten over het bestemmingsplan:

Verbeeldingen (pdf)

Wat is er veranderd?

Wilt u meteen de belangrijkste wijzigingen in het bestemmingsplan zien? Download dan de infographic (pdf) en zie in één oogopslag welke aanpassingen er worden voorgesteld.

Reageren op de plannen

Het ontwerpbestemmingsplan (ID-code: NL.IMRO.0370.BPBUITEN2012HERZ21-ON01) ligt met ingang van 14 juni tot en met 26 juli 2021 ter inzage. In verband met de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken te bekijken op het gemeentehuis van de gemeente Beemster en het stadhuis van de gemeente Purmerend. Als u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met het team Ontwikkeling per e-mail (bestemmingsplanbuitengebied@beemster.net) of telefonisch (0299) 452 452. De stukken worden u dan toegezonden. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reactiemogelijkheid

Tijdens de termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Beemster, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met mevrouw Vuong van het Ruimtelijk domein, team Ontwikkeling, via telefoonnummer (0299) 452 452. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

Contact

Heeft u een vraag over het bestemmingsplan buitengebied? U kunt vragen mailen naar bestemmingsplanbuitengebied@beemster.net of tijdens kantooruren bellen naar (0299) 452 889.


Klankbordgroep

Een belangrijk onderdeel in de participatie is de klankbordgroep. Met deze groep, die bestaat uit ondernemers en andere belanghebbenden, gingen we 3 keer tijdens het proces in gesprek. De eerste keer om uitgangspunten voor de actualisatie op te halen. De tweede keer bespraken we aan de hand van een voorbeeldplan en stellingen welke manier van werken aansluit bij de ideeën van de deelnemers en spraken we over het proces om te komen tot een vergunning. De derde keer hebben we de voorstellen voor wijziging van het bestemmingsplan besproken. Tijdens de periode dat het concept bestemmingsplan ter inzage ligt is er wanneer daar behoefte aan is een vierde bijeenkomst. De klankbordgroep voorziet ons dus van input en houdt ons scherp tijdens het proces. De klankbordgroep denkt mee, de uiteindelijke keuzes worden gemaakt door college en raad.

Kijk de bijeenkomsten van de klankbordgroep terug:

De presentaties die tijdens deze sessies zijn gehouden, vindt u als pdf-bestand onderaan deze pagina.

Themabijeenkomsten gemeenteraad

Het projectteam heeft een aantal presentaties gegeven aan de gemeenteraad over het proces om het bestemmingsplan te wijzigen. Deze bijeenkomsten kunt u hieronder terugkijken:

  • Op dinsdag 25 mei was een themabijeenkomst voor raadsleden over het bestemmingsplan buitengebied. Die kunt u hier terugkijken.
  • Op donderdag 1 april heeft het projectteam het aangepaste bestemmingsplan gepresenteerd aan de leden van de gemeenteraad. Via deze link kunt u de uitzending van die presentatie terugkijken.
  • Op 2 februari heeft het projectteam een presentatie gehouden voor leden van de gemeenteraad. In deze themabijeenkomst is het proces toegelicht en uitgelegd hoe we in samenwerking met de klankbordgroep aan de slag zijn. U kunt de bijeenkomst hier terugkijken. Aan het begin waren er wat problemen met het geluid, maar vanaf 21:42 doet het geluid het ook.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief over het bestemmingsplan.

Lees hier:

Nieuwsbrief nr 7

Nieuwsbrief nr 6

Nieuwsbrief nr 5

Nieuwsbrief nr 4

Nieuwsbrief nr 3

Nieuwsbrief nr 2

Nieuwsbrief nr 1

Vragen en opmerkingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van gestelde vragen en antwoorden daarop. Heeft u ook een vraag, opmerking of suggesties voor ons? We horen graag van u!