Begroting

Elk jaar stelt de gemeenteraad in november de begroting voor het volgende jaar vast. Deze gemeentebegroting wordt ook wel programmabegroting genoemd. Het is het totale programma(plan) dat de gemeente het komende jaar zal uitvoeren.

De begroting bestaat uit de nota van aanbieding, de programma's, het overzicht van baten en lasten met toelichting en de paragrafen.