Beemster en Purmerend stellen voor starterslening te verhogen

De druk op de woningvoorraad in Beemster en Purmerend is groter dan ooit. Dit heeft onder andere tot gevolg dat woningprijzen in de afgelopen periode zeer sterk zijn gestegen. Koopstarters kunnen hierdoor nog lastiger een betaalbare woning bemachtigen. Voor de gemeenten een reden om in het kader van de aanstaande fusie de voorwaarden voor de regeling tegen het licht te houden. Wethouders Wonen Dick Butter (Beemster) en Thijs Kroese (Purmerend) stellen de gemeenteraden nu voor om de regeling te herzien.

In vergelijking met voorgaande jaren maakten aanzienlijk minder koopstarters in Beemster en Purmerend afgelopen jaar gebruik van de starterslening. Een andere belangrijke reden om de regeling te herzien is de aanstaande fusie van Beemster en Purmerend. Afgesproken is dat de startersleningen voorafgaand aan de fusie worden geharmoniseerd en dat na fusiedatum de regeling van Purmerend wordt bekrachtigd. Waar de startersleningen voorheen verschillende voorwaarden hadden, worden deze in het nieuwe voorstel volledig identiek. 
 
Voorgesteld wordt om de Purmerendse regeling voor de starterslening als volgt te herzien:

  • De doelgroep uit te breiden met koopstarters met een economische binding met Purmerend
  • Geen inkomenseisen meer te stellen aan de doelgroep
  • De maximum koopprijs te verhogen en te koppelen aan de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG), die voor 2021 bepaald is op € 325.000,-
  • De maximale starterslening te verhogen en vast te stellen op € 45.000,-

  
Voorgesteld wordt om de Beemster regeling voor de starterslening als volgt te herzien:

  • De doelgroep koopstarters met een maatschappelijke binding te verruimen en voortaan personen die in het verleden minimaal twee jaar aaneengesloten ingezetene van de gemeente zijn geweest voor de regeling in aanmerking laten komen
  • Ook de aanschaf van bestaande koopwoningen onder de regeling te laten vallen
  • De maximale starterslening te verhogen en vast te stellen op € 45.000,-

 
Op deze wijze is de verwachting dat meer koopstarters in staat zullen zijn om wel of eerder een koopwoning te bemachtigen.