Basisscholen

Er bestaat een vrije schoolkeuze. Elk jaar in februari ontvangen ouders van kinderen die in het daaropvolgende schooljaar 3 jaar worden, informatie en een uitnodiging om de kinderen bij een school naar keuze aan te melden. In Beemster zijn vier basisscholen.

Openbare basisschool de Blauwe Morgenster

Nicolaas Cromhoutlaan 2, 1462 JL Middenbeemster
tel: (0299) 68 19 40
e-mail: directie@blauwemorgenster.nl
website: www.blauwemorgenster.nl

Openbare basisschool de Bloeiende Perelaar

Middenpad 2, 1461 BW  Zuidoostbeemster
tel: (0299) 42 22 71
e-mail: directie@bloeiendeperelaar.nl
website: www.bloeiendeperelaar.nl

RK Basisschool OLV van Lourdes

Jisperweg 52, 1464 NG Westbeemster
tel:  (0299) 68 12 56
e-mail: info@lourdesschool.nl
website: www.lourdesschool.nl

De katholieke school staat onder bestuur van FLORE te Alkmaar. De openbare scholen worden bestuurd door de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland: SPOOR.

Voor het voortgezet onderwijs zijn de Beemster leerlingen aangewezen op scholen in Purmerend, Hoorn en Alkmaar. Informatie over het voortgezet onderwijs krijgen de kinderen en hun ouders als de kinderen in groep 8 van de basisschool zitten.