Agrarisch ondernemen

Agrariërs vormen een groot deel van de ondernemers in Beemster. Een modern agrarisch bedrijf runnen tegen de achtergrond van UNESCO-werelderfgoed kan soms ingewikkeld zijn. We zijn en blijven graag met u in gesprek over de zaken waar u als ondernemer tegenaan loopt. Wat is er mogelijk met uw bedrijf en wat moet u regelen als u bijvoorbeeld wilt uitbreiden? Op deze pagina vindt u handvatten voor uw onderneming en leest u wat we als gemeente doen om bedrijven te helpen.

 

Sanne Konijn - accountmanager agrariërsAccountmanager agrariërs

Sanne Konijn is als accountmanager agrariërs het eerste aanspreekpunt voor (agrarisch) ondernemers met vragen over hun bedrijf. Heeft u een idee voor uw onderneming, of een andere vraag? Sanne helpt u verder.

Neem contact met haar op via (0299) 452 452 of sam.konijn@purmerend.nl.

 

Bestemmingsplan buitengebied

De gemeente is bezig met het actualiseren van het bestemmingsplan voor het buitengebied. In het bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. Samen met een extern bureau en met behulp van een klankbordgroep, die bestaat uit betrokken ondernemers en belanghebbenden uit het buitengebied, is gekeken naar mogelijke aanpassingen in het plan. Op deze pagina vindt u alle informatie over het actualiseren van het bestemmingsplan.

Afbeelding Proces ruimtelijke procedure
Proces ruimtelijke procedure

Heeft u (ver)bouwplannen of wilt u bijvoorbeeld anders gebruik maken van een bestaande ruimte? Hier leest u in hoofdlijnen welke stappen er zijn van idee tot uitvoering.

Afbeelding Planning
Planning

afbeelding nieuwsbrief
 

Nieuwsbrieven

Afbeelding Economische visie
Economische visie

De gemeenten Purmerend en Beemster hebben in maart 2021 de economische visie vastgesteld voor de toekomst van de nieuwe gemeente richting 2040.

Afbeelding handige links
Handige links

Informatie over stikstof op de website van de provincie Noord-Holland

Vergunningenwinkel laat zien wat nodig is bij bouwprojecten en veranderingen aan huis, tuin of bedrijf

Maak uw landbouwbedrijf economisch sterker na de uitbraak van het coronavirus. Met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) kunt u investeren in de toekomst van uw bedrijf. Of u werkt in samenwerkingsverband aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector.

Boer en Business in balans is het platform in Noord-Holland dat inspiratie biedt, waar kennis wordt gedeeld en wordt samengewerkt aan innovatieve oplossingen die ons voedselsysteem meer in balans brengen vanuit het milieu, de bodem, het verdienmodel van ondernemer, de omgeving en onze gezondheid.

Via het Landbouwportaal Noord-Holland werken we aan waterbewust ondernemen. U vindt op het portaal kennis, informatie en een overzicht van maatregelen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een klimaatrobuust watersysteem. Ook het indienen en afhandelen van een subsidieaanvraag verloopt via het Landbouwportaal.

Afbeelding Veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen

Heeft u een vraag die hier niet bij staat? Mail dan naar agrarischondernemen@beemster.net.