5G in Beemster

Net als in andere Europese landen wordt in Nederland 5G uitgerold. Dit maakt supersnel internet mogelijk. Ook in onze gemeente Beemster.

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, bedrijven en instellingen in de toekomst kunnen profiteren van goede telefonische bereikbaarheid en snel internet. Dat doen we uiteraard met oog voor de volksgezondheid.

Algemeen

Wat is 5G?

5G is de vijfde generatie mobiele telecommunicatie en de opvolger van 4G. Met deze vijfde generatie verloopt de overdracht van data sneller, is de reactietijd van het netwerk korter en de betrouwbaarheid groter dan bij 4G. De eigenschappen van 5G kunnen niet alleen de toenemende vraag naar mobiele communicatie opvangen, maar zorgen er ook voor dat nieuwe innovatieve toepassingen mogelijk worden.

Waarom 5G?

Het gebruik van mobiele toepassingen neemt enorm toe. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, verkeer en veiligheid. Denk aan sensoren om de gezondheid van zieke mensen te monitoren waardoor het mogelijk wordt om direct actie te ondernemen als er iets aan de hand is. Ook kan draadloos contact tussen verkeer, verkeerslichten, openbaar vervoer en parkeerplaatsen zorgen voor een betere doorstroming en toegankelijkheid van onze stad. Het is misschien lastig voor te stellen dat 5G nodig is. De huidige netwerken voldoen immers nog en dat is ook nog zo. Echter, het huidige 4G-netwerk is niet geschikt voor de enorme toename van mobiel dataverkeer. Door de stabiele en betrouwbare 5G-verbinding blijft het bereik voldoende in de toekomst, ook bijvoorbeeld tijdens drukbezochte evenementen of in buitengebieden. Verder zorgt het ervoor dat hulpdiensten altijd bereikbaar blijven.

Moet Nederland overgaan op 5G?

Ja, het Europees Parlement verplicht alle lidstaten, waaronder Nederland, om het 5G-netwerk mogelijk te maken. Eind 2020 moet in ieder land het eerste deel van het 5G-netwerk beschikbaar zijn. Ook de toename van mobiele data door mensen en bedrijven vormen een belangrijke reden voor het invoeren van 5G. Het huidige 4G-netwerk is over een paar jaar overbelast en daarom is het 5G-netwerk nodig om het mobiele dataverbruik te kunnen ondersteunen.

Wat is de rol van de Rijksoverheid hierbij?

De Rijksoverheid hanteert een technologieneutraal beleid bij telecommunicatie: de keuze is aan de telecomsector zelf welke technologie zij gebruiken en aanbieden. Deze technologieën moeten wel voldoen aan de door de overheid gestelde eisen rondom veiligheid en gezondheid. De Rijksoverheid verdeelt de frequenties die voor 5G kunnen worden gebruikt via veilingen.

Wat betekent gebruik van 5G voor de gemeenten?

Providers moeten voldoen aan een dekkings- en snelheidsverplichting, het Agentschap Telecom houdt hier toezicht op. Gemeenten hebben geen invloed op het gebruik van een bepaalde frequentie of het ‘aanzetten’ van een bepaalde functie zoals 5G. Gemeenten beslissen over vergunningsaanvragen. Gemeenten zijn verplicht om in te stemmen met redelijke verzoeken van netwerkexploitanten om gemeentelijke gebouwen of infrastructuur te gebruiken voor het plaatsen van small cells (kleine antennes). Hierbij wordt de balans opgemaakt tussen de inrichting van de openbare ruimte en de behoefte aan een goed digitaal netwerk. Het is waarschijnlijk dat providers in de toekomst meer (vergunningsvrije) small cells plaatsen.

Wat is een dekkingseis?

Of je nu in een stad of dorp woont, een telecomaanbieder moet je een minimale datasnelheid kunnen aanbieden. De Rijksoverheid stelt daarom een “dekkingseis”: zij moeten op 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente mobiele dekking realiseren, én normen voor de minimale snelheid die daarbij moet worden aangeboden aan consumenten en bedrijven. Meer informatie leest u door hier te klikken, u wordt doorverwezen naar de website van de Rijksoverheid.

Er zijn telecomaanbieders die al 5G aanbieden. Hoe zit dat precies?

In juni 2020 zijn de 5G-frequenties geveild. Deze telecomaanbieders kunnen vanaf dat moment hun 5G-netwerk gebruiken. Gebruikers moeten een toestel hebben dat het nieuwe netwerk ondersteunt. De snelheid ligt iets hoger dan bij 4G.

Hoe wordt het effect gemeten van 5G ?

Alle 5G-antennes moeten voldoen aan de internationale regels voor straling. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt zich bezig met onderzoek naar de mogelijke effecten van elektromagnetische velden van apparatuur zoals antennes en zendmasten. De onafhankelijk Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserend Straling (ICNIRP) heeft limieten opgesteld aan de blootstelling van elektromagnetische velden van apparatuur. Nederland hanteert ook deze limieten, die een ruime veiligheidsmarge bevatten. Het toezicht op de straling wordt uitgevoerd door het Agentschap Telecom, de metingen worden gepubliceerd op de website van het Antennebureau.

Lokaal

Wat doet de gemeente?

De gemeente beslist over de omgevingsvergunningaanvraag voor het plaatsen van vergunningsplichtige antennes. De verwachting is dat er in de nabije toekomst meer kleine antennes (vergunningsvrij, van kleiner dan 5 meter) nodig zijn voor het 5G-netwerk, op drukke plekken in de stad. Deze zogenaamde small cells mogen alleen aan gebouwen geplaatst worden als de eigenaar daarvoor toestemming geeft.

De gemeente werkt samen met andere instanties zoals de Metropoolregio Amsterdam en de Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG), om zo tot kaders te komen voor het gemeentelijke antennebeleid. Op deze manier houdt de gemeente grip op de plaatsing van antennes in de openbare ruimte.

Wat vindt de gemeente van 5G?

De gemeente zet zich in voor haar inwoners. Dat zij prettig, veilig en gezond wonen. De gemeente vindt het belangrijk dat het dataverkeer optimaal is, zodat bijvoorbeeld hulpdiensten altijd goed bereikbaar zijn. Als het datanetwerk vol is, betekent dit dat uitbreiding noodzakelijk is. De gemeente Beemster is voorstander van een goede telefonische bereikbaarheid en snel internet. Dit is goed voor inwoners en ondernemers, nu en in de toekomst. We zien dat een aantal inwoners zich zorgen maken over de invloed van 5G op hun gezondheid. Daarom houden we de uitkomsten van onderzoeken naar de effecten op de gezondheid in de gaten.

Waar komen de 5G-antennes?

Hoeveel extra locaties er in een gemeente bijkomen is afhankelijk van de huidige dekking en het tekort aan capaciteit dat de mobiele operators voor de komende jaren voorzien. Het kan hierbij small cells of antennemasten betreffen. Het Antennebureau houdt in het antenneregister bij waar in Nederland antennes staan, en wat voor antennes dit zijn. Klik hier om meer te lezen over het Antennebureau.

Achtergrondinformatie

Vraag & Antwoord

5G en privacy

Met de komst van 5G creëren bewoners en bedrijven nog meer data. Extra reden om zorgvuldig om te gaan met gegevens. De Rijksoverheid creëert, waar nodig, spelregels voor de opslag en gebruik van gegevens door bedrijven. Voor het mobiele netwerk zelf zijn al duidelijke regels, die gelden ook voor een nieuw 5G-netwerk. Natuurlijk heeft u ook een eigen verantwoordelijkheid: zorgvuldig omgaan met uw eigen en andermans gegevens blijft belangrijk. Sterke wachtwoorden, antivirusscans op uw computer of laptop etc. Informatie over privacy kunt u vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn small cells?

Small cells zijn kleine antennes die door hun formaat heel goed geschikt zijn om in te op drukke plekken waar iedereen graag goede WiFi heeft. Denk aan stadscentra (tijdens een evenement) en treinstations. Een grote antennemast zou niet passen, small cells zorgen ervoor dat in dichtbebouwde gebieden iedereen toch goed bereik heeft, ongeacht het aantal gebruikers.

Wat is het verschil tussen een zendmast, antenne en small cell?

Zendmasten zijn palen van meer dan 5 meter waaraan antennes zijn bevestigd. Antennes kunnen ook geplaatst worden op bijvoorbeeld gebouwen, dit zijn relatief kleine antennes. Small cells zijn de kleinste antennes, deze kunnen aan een gevel of object worden bevestigd. Daarom worden bij de uitrol van 5G small cells ingezet om in drukke, dichtbebouwde locaties toch voldoende dekking te bieden.

Werkt de gemeente mee aan de plaatsing van small cells in de openbare ruimte?

De gemeente werkt zoals omschreven in de Telecommunicatiewet mee aan de plaatsing van antennes in de openbare ruimte. Hiermee voldoet de gemeente aan haar verplichting. De gemeente werkt aan een antennebeleid, en werkt hiervoor samen op regionaal niveau (Metropool Regio Amsterdam) en neemt hierbij de landelijke richtlijnen in acht.

Is het mogelijk dat een small cell aan of op mijn woning worden geplaatst?

De gemeente heeft geen zeggenschap over het eigendom van haar inwoners. Small cells worden dus alleen geplaatst aan gebouwen of objecten als toestemming is gegeven door de eigenaar. 

Wat is het verschil tussen glasvezel, 5G en andere netwerken?

Glasvezelkabels vormen de digitale snelweg onder de grond die antennes, computers en andere apparaten op hoge snelheid met het internet verbindt. Zonder glasvezel kunnen draadloze netwerken als WIFI en mobiele netwerken zoals 4G en 5G niet goed functioneren. Het grootste verschil met 4G is de snelheid: 5G is veel sneller dan 4G. Daarnaast is de verbinding stabiel en betrouwbaar.

Tot welke organisatie kan ik mij richten met vragen over:

-    Bezwaarprocedure: Bezwaar maken tegen een besluit