Verkiezingen gemeenteraad 2018

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. Ook kunt u stemmen in een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet.

Helpen bij de verkiezingen

Wij zijn nog op zoek naar stembureauleden, voorzitters en tellers. Lees over hoe u kunt helpen

Informatie voor politieke partijen

Openbare kennisgeving

Publicatie kandidaatstelling

Folderen, trotters en ondersteuningsverklaring Politieke Partij verkiezingen

Stembureau's

Stembureau locaties en openingstijden

Vervangende stempas aanvragen

Als u kiesgerechtigd bent en op 7 maart nog geen stempas heeft ontvangen

Volmacht - Iemand anders laten stemmen

Als u niet zelf in de gelegenheid bent om te stemmen dan kan iemand anders met volmacht voor u stemmen

Stemmen in een andere gemeente - kiezerspas

Bij gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt dus niet stemmen in een andere gemeente.

Voorgaande gemeenteraadsverkiezingen

Verkiezingsuitslag gemeenteraad 2014

Contact

Bureau Verkiezingen is gevestigd in het Gemeentehuis Beemster, Rijn Middelburgstraat 1, Middenbeemster. U kunt schriftelijk contact opnemen via: Antwoordnummer 55, 1440 VB Purmerend of via Bureauverkiezingen@beemster.net