Verkiezingen gemeenteraad 2018 en referendum

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. Ook kunt u stemmen in een raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel sleepwet.

Kandidatenlijsten deelnemende politieke partijen

Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Op 21 maart is er in Nederland een raadgevend referendum. Lees meer hierover

Stembureau's

Stembureau locaties en openingstijden

Vervangende stempas aanvragen

Als u kiesgerechtigd bent en op 7 maart nog geen stempas heeft ontvangen

Volmacht - Iemand anders laten stemmen

Als u niet zelf in de gelegenheid bent om te stemmen dan kan iemand anders met volmacht voor u stemmen

Stemmen in een andere gemeente - kiezerspas

Bij gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt dus niet stemmen in een andere gemeente.

Voor het Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunt u wel in een andere gemeente stemmen. Vraag hiervoor de Kiezerspas aan

Stemmen vanuit het buitenland

Als u niet in Nederland bent tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Bekendmakingen

Stemmen tellen openbaar

Op grond van de Kieswet kunnen kiezers aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen door het stembureau. Het tellen van de stemmen vindt niet achter gesloten deuren plaats, maar is openbaar. Kiezers mogen gedurende de tijd dat het stembureau zitting houdt, dus óók als na 21.00 uur de stemmen worden geteld aanwezig zijn.

Informatie voor politieke partijen

Folderen, trotters Politieke Partij verkiezingen

Voorgaande gemeenteraadsverkiezingen

Verkiezingsuitslag gemeenteraad 2014

Contact

Bureau Verkiezingen is gevestigd in het Gemeentehuis Beemster, Rijn Middelburgstraat 1, Middenbeemster. U kunt schriftelijk contact opnemen via: Antwoordnummer 55, 1440 VB Purmerend of via Bureauverkiezingen@beemster.net