Nieuws

Gezamenlijke aanpak gebiedsontwikkeling De Blauwe Morgenster

Een deel van het schoolgebouw van openbare basisschool De Blauwe Morgenster aan de Nicolaas Cromhoutlaan in Middenbeemster is aan vernieu­wing toe. Een goed moment om te kijken hoe we het schoolge­bouw in de toekomst zo effici­ënt mogelijk kunnen gebruiken. Welke kansen en mogelijkheden zijn er en welke andere acti­viteiten zoals kinderopvang, peuterspeelzaal, jeugdzorg en bibliotheek kunnen ook een plek krijgen in het schoolgebouw? De komende maanden wil de gemeente hierover graag in ge­sprek met gebruikers, buurtbe­woners en andere betrokkenen.