• AED geplaatst in Plan De Keyser
  donderdag 1 juni 2017

  Op 31 mei 2017 onthulde wethouder Butter - samen met Peter Heerschop (Beemster Hart Safe) - in plan De Keyser een AED.

 • Toepassen gemeentelijke coördinatieregeling Middenpad
  maandag 22 mei 2017

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast voor het bestemmingsplan ‘Middenpad’, de...

 • Renovatie algemene begraafplaats helemaal klaar
  donderdag 11 mei 2017

  Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de renovatie van de algemene begraafplaats. Het werk zit er nu op en wethouder Aagje Zeeman onthulde het nieuwe informatiebord bij de entree.

 • Jaarrekening 2016
  vrijdag 28 april 2017

  Met een jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten.

Pagina's