Onderhoudswerkzaamheden ventweg Purmerenderweg

Aan de bewoners van Purmerenderweg 148 t/m 230 Zuidoostbeemster is onderstaande brief met kenmerk 1376455 gestuurd op 30 mei 2017.


Beste bewoner,

Eerder bent u door een brief geïnformeerd over aankomende onderhoudswerkzaamheden aan de ventweg op het traject tussen Purmerenderweg 148 en 230.

In deze brief krijgt u informatie over de uitvoeringsperiode en andere praktische zaken.

Ventweg tijdelijk opgebroken

De bestrating van de ventweg wordt opgebroken waardoor uw erf tijdelijk niet per voertuig te bereiken is. Parkeren aan de ventweg is dan ook niet mogelijk. Hiervoor dient te worden uitgeweken naar andere parkeergelegenheden in directe omgeving. Uw erf blijft met behulp van loopschotten te voet bereikbaar.

De vuilcontainers en afval kunt u aanbieden langs de berm van de hoofdweg. De afhaaldagen blijven ongewijzigd.

Geluidsoverlast en stof

De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens werkdagen tussen 07.00 en 16.00 uur. Dit kan gepaard gaan met geluidhinder en stof van graafmachines, luchtdrukhamers en generatorwagens.

Uitvoeringsperiode

Ter voorbereiding op de werkzaamheden wordt vanaf week 23 een noodleiding voor de woonerven langs aangelegd en ingegraven bij de inritten van de woningen. Om de periode van overlast te verkorten zijn de werkzaamheden langs het hele traject opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevindt zich tussen Purmerenderweg 230 en 182a en duurt ongeveer 4 weken, alwaar in week 25 wordt gestart met het opbreken van de bestrating. Aansluitend volgt de tweede deel vanaf Purmerenderweg 182a tot aan Purmerenderweg 148. Dit neemt ongeveer 5 weken in beslag. Als alles volgens planning verloopt dan zijn alle werkzaamheden vóór de bouwvak op vrijdag 5 augustus afgerond. Mocht dit onverhoopt niet lukken dat wordt het werk direct ná de bouwvak in de week van maandag 28 augustus hervat. De ventweg is in dat geval gedurende bouwvakperiode toegankelijk. 

Vragen

De graaf- en leidingwerkzaamheden worden uitgevoerd door firma Stam&Co uit Heerhugowaard. Voor vragen, klachten of opmerkingen tijdens deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de hoofduitvoerder, de heer Rene van der Sluis, tel. 06 57094462. Berichtgeving over levering en onderbreking van uw huisaansluiting(en) voor drinkwater en gas ontvangt u nog apart van PWN en Liander. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met Marco van Wijk van de gemeente Beemster tel. 0299 452452.

 

Met vriendelijke groet,

PWN Waterleidingbedrijf

Liander N.V. elektriciteit en gas

gemeente Beemster