Informatie voor politieke partijen

Folderen

Bij officiële verkiezingen mag worden gefolderd. Het is verplicht weggegooid foldermateriaal in de directe omgeving op te ruimen. Tegen verstoring van de openbare orde/overtreding van wettelijke voorschriften (bijv. discriminerende uitlatingen) wordt opgetreden.

Trotters

Deze dubbelzijdige tijdelijke mobiele billboards worden op diverse locaties in Beemster geplaatst. Politieke groeperingen kunnen contact opnemen met Image Building via verkiezingen@imagebuilding.com over het aanleveren van posters.

Ondersteuningsverklaring Politieke Partij Verkiezingen

Een ondersteuningsverklaring kunt u afleggen bij de balie Burgerzaken van de gemeente. Dat kan van 22 januari tot en met 5 februari 2018. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

U neemt mee:

  • de ingevulde ondersteuningsverklaring die u van de politieke partij hebt gekregen en
  • een geldig identiteitsbewijs

De medewerker aan de balie controleert uw identiteitsgegevens en of u kiesgerechtigd bent. Daarna krijgt u het ondertekende formulier mee terug. Dit formulier lever u in bij de contactpersoon van de partij die u ondersteunt.

Let op: ingevulde ondersteuningsverklaringen met uw persoonsgegevens zijn openbaar.

Achtergrondinformatie

Partijen die nu geen zetel in de Tweede Kamer hebben, moeten bij hun kandidatenlijst zogeheten 'ondersteuningsverklaringen' inleveren. Iedereen die kiesgerechtigd is, mag een ondersteuningsverklaring ondertekenen. Met de ondertekening geeft u aan dat u vindt dat de betreffende partij mee mag doen aan de verkiezingen. U mag per verkiezing één verklaring inleveren.
Meer informatie over de ondersteuningsverklaring staat op www.kiesraad.nl